Przejdź do treści

Innowacja w uprawie kukurydzy

  • wred 

Kukurydza wykazuje największe zapotrzebowanie w stosunku do potasu i azotu, ale istotny udział w jej plonowaniu ma również fosfor, pobierany szczególnie intensywnie w początkowych fazach rozwojowych. Jednak pobieranie tego makroskładnika jest utrudnione przez słabo jeszcze rozwinięty system korzeniowy (do połowy czerwca wytwarza zaledwie 25% końcowej masy korzenia). Jak również związane jest to z ilością fosforu bezpośrednio dostępnego dla roślin, czyli znajdującego się w roztworze glebowym, która jest bardzo mała, szczególnie w okresie wiosennego rozwoju tej rośliny. Wynika to z występowania w tym okresie niskich temperatur, małej wilgotności oraz niewłaściwego odczynu gleby.

Oczywiście fosfor w roztworze glebowym jest stale uzupełniany z puli fosforu przyswajalnego, ale w różnym tempie, dlatego z punktu widzenia efektywności nawożenia najodpowiedniejszym do stosowania w trakcie wiosennej wegetacji roślin jest nawóz dolisty w formie łatwo rozpuszczalnego i przyswajalnego fosforu. Dlatego też PERFEKTPHOS zawieraj zawsze fosfor w formie łatwo rozpuszczalnego i przyswajalnego dla roślin w 100% – fosforanu amonu. Innowacyjna forma fosforu zawarta w PERFEKTPHOS to gwarancja błyskawicznego wnikania przez blaszki liściowe oraz szeroki kontakt z glebą w strefie ukorzenienia się rośliny, co zapewnia jego pełne wykorzystanie. PEREKTPHOS to nowoczesny makroskładnikowy nawóz dolistny w formie płynnej o wysokim stężeniu fosforu. PERFEKTPHOS stawni skuteczne uzupełnienie nawożenia doglebowego w celu pełnego wykorzystania potencjału plonotwórczego kukurydzy, szczególnie podczas wiosennej wegetacji.

ZAPAMIĘTAJ! Główna ilość pobieranego przez rośliny kukurydzy fosforu przypada na okres przed kwitnieniem, czyli do fazy 11 liści. Optymalny termin przeprowadzenia nawożenia dolistnego PERFEKTPHOS to faza 4-8 liści w dawce 2-4 l/ha