Przejdź do treści

Technologie nawożenia dolistnego

Wszystkie opisane poniżej zabiegi agrotechniczne należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Podane zalecenia nie zwalniają od zapoznania się z etykietą stosowanego środka, która jest w tym elemencie wiążąca. Zawartość poszczególnych składników podawana jest w % objętości. Przed każdym wykonanym zabiegiem należy wykonać test mieszalności.