Przejdź do treści

Ziemniak

Ziemniaki zajmują znaczącą pozycję w uprawie roślin okopowych w Polsce. Wymagania co do ilości oraz jakości plonu są coraz większe. Każdy plantator stara się uzyskać jak najlepszy wynik końcowy łącząc wydajność z jakością. Z uwagi na bardzo dobre wykorzystanie nawozów dolistnych, sięgające do  90% dostarczanych składników, forma ta pozwala na efektywne  uzupełnianie mikro- i makroskładników. Azot poprawia ogólną kondycję roślin, wspomaga wzrost pędów i rozwój liści. Niedobór pojawiający się w początkowym okresie wegetacji do fazy kwitnienia, przejawia się w postaci mniejszej ilości łodyg, posiadających ograniczoną liczbę liści, silny niedobór natomiast hamuje ogólny rozwój roślin. 

Fosfor należy dostarczyć roślinom w kluczowym momencie, tuż przed zawiązywaniem bulw. Deficyt może doprowadzić do ograniczenia liczby, wielkości i masy bulw. Potas jest istotny w całym okresie wegetacji, zapewnia odpowiednią kondycję części nadziemnych, zbyt mała dostępność może doprowadzić do pękania bulw. Wapń ogranicza podatność na uszkodzenia mechaniczne, zwiększa przydatność przechowalniczą i korzystnie oddziałuje na parametry skórki. Magnez decyduje o zawartości witaminy C i skrobi. Mangan jest składnikiem, którego niedobory powodują opóźnienie kwitnienia, zmiejszenie zawartości wit. C i skrobi oraz zwiększone prawdopodobieństwo porażenia parchem. Kolejnym ważnym mikroskładnikiem jest cynk. Brak tego pierwiastka wpływa na obniżenie zawartości białka oraz skrobi. Optymalne uzupełnienie składników pokarmowych nawozami dolistynymi, pozwala na pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego.