Przejdź do treści

Nawozy dolistne

Nawożenie dolistne mikro- i makroskładnikami stanowi kluczowy element w żywieniu roślin. Odpowiednie zaopatrzenie upraw w mikrosładniki przyczynia się do efektywnego wykorzystania azotu, fosforu, potasu oraz innych składników pokarmowych. Wybierając odmiany wysokoplonujące należy zbilansować zapotrzebowanie roślin o nawożenie dolistne makroskładnikami NPK.

PERFEKTMIKRO

Nawóz mikroskładnikowy

PERFEKTPHOS

Nawóz makroskładnikowy NPK 10-40-10

PERFEKTCaN

Saletra wapniowa

PERFEKTMAKRO

Nawóz makroskładnikowy NPK 20-20-20